Wyślij zapytanie

Zapisz się do newslettera

DEKO EKO > BLOG > EKO MARKETING, WYDARZENIA > Ekonomia cyrkularna przyszłością gospodarki?
Wieszak słup telegraficzny

Wieszak słup telegraficzny

Lampa stołowa ORGANIC L

Lampa stołowa ORGANIC L

Lampa B&B biała ze złotem

Lampa B&B biała ze złotem

organiczna Tęcza mała2 damska/unisex S

organiczna Tęcza mała2 damska/unisex S

Lampa wisząca z tektury CONE XS

Lampa wisząca z tektury CONE XS

organiczna Tęcza mała1 damska/unisex S

organiczna Tęcza mała1 damska/unisex S

organiczna Tęcza mała3 damska/unisex S

organiczna Tęcza mała3 damska/unisex S

Lampa wisząca z tektury – CONE XL

Lampa wisząca z tektury – CONE XL

Ekonomia cyrkularna przyszłością gospodarki?

Ekonomia cyrkularna przyszłością gospodarki?

Ekonomia cyrkularna zakłada stworzenie gospodarki o zamkniętym obiegu w której surowiec, używany w produkcji wykorzystywany jest wielokrotnie. Zdaniem wielu ekspertów model “zamkniętej pętli” jest przyszłością gospodarki Unii Europejskiej. Podobnego zdania jest także firma Deloitte, która zaprezentowała 6 megatrendów, mających największy wpływ na kształt globalnej gospodarki. Wśród nich znalazł się model gospodarki obiegu zamkniętego.  Warto zaznaczyć, że gospodarka o obiegu zamkniętym nie jest nowym modelem rynkowym i gospodarczym. Jednakże coraz częściej linearny model „produkcja-zużycie-wyrzucenie” jest wypierany przez model „zamkniętej pętli”, w którym odpady ponownie stają się surowcami. Zdaniem ekspertów Deloitte to rozwój nowych branż i rynków, a także wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa wpływają na wzrost popularności tego modelu. Główną przeszkodą we wdrożeniu modelu zamkniętego są wysokie koszty wdrożenia oraz bariery regulacyjne. Warto podkreślić, że zasadnicze znaczenie w popularyzacji idei gospodarki obiegu zamkniętego rosnąca świadomość konsumentów.

Europejscy pionierzy circular economy


Wizja circular economy staje się coraz popularniejsza oraz budzi duże zainteresowanie rządów i liderów biznesowy. Światowa gospodarka jest gotowa na zmiany, które wyznaczane są m.in. przez Holandię, Szkocję i Finlandię. Te trzy państwa to przykład miejsc, gdzie gospodarka o obiegu zamkniętym jest bardzo istotna.

Holandia określana jest europejskim pionierem inicjatyw w zakresie circular economy. Już w 2013 roku holenderski rząd przygotował raport „Możliwości dla gospodarki obiegu zamkniętego w Holandii”, w którym zdefiniowane zostały szanse na wzrost gospodarczy i większe zatrudnienie za pomocą innowacji w modelu „zamkniętej pętli”. Ponadto warto wspomnieć, że w Holandii odbywa się wiele wydarzeń mających na celu ukazanie pozytywnych zmian wynikających ze wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego oraz prelekcji, konferencji i wykładów popularyzujących ten model.

Finlandia zainspirowana holenderskimi działaniami opracowała pod koniec 2016 roku pierwszą na świecie mapę drogową, która dotyczyła gospodarki o obiegu zamkniętym. Mapa ta prezentowała strategię zrównoważonego rozwoju gospodarki na lata 2016-2025. Rząd fiński wyznaczył 5 obszarów, które są istotne podczas budowania trwałej i konkurencyjnego gospodarki w modelu „zamkniętej pętli”. Te obszary to: zrównoważona konsumpcja nowych produktów i usług, minimalizacja zużycia zasobów, bezemisyjny transport oraz współpraca środowisk legislacyjnych, badawczo-naukowych, biznesowych i społecznych. Finlandia jest na dobrej drodze do zbudowania trwałej i konkurencyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym już w najbliższym czasie.

Polskie realia gospodarki obiegu zamkniętego


Europejskie modele gospodarcze stoją u progu ważnych zmian. Władze państw są świadome, że aby zapewnić stały oraz trwały wzrost gospodarczy, konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków. Trzeba wykorzystywać zasoby w bardziej zrównoważony i odpowiedzialny sposób. Jak to wygląda  w naszym kraju? W czerwcu 2016 powołano międzyresortowy Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym który rozpoczął pracę nad projektem Mapy Drogowej. W jej ramach wyznaczone zostały priorytetowe obszary, na których polski rząd opiera zmiany w kierunku modelu „zamkniętej pętli”. Są to: zrównoważona produkcja przemysłowa, zrównoważona konsumpcja, biogospodarka, a także konieczność przeorganizowania modelu funkcjonowania uczestników rynku: przedsiębiorców, konsumentów i instytucji publicznych. Wspólna praca przedsiębiorstw i naukowców pozwoli na wskazanie realnych celów i priorytetów związanych z zarządzaniem circular economy.

Ważnym wydarzerzeniem w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego stanowi I edycja Polsih Circulr Week, na którą serdecznie zapraszamy! Deko Eko jako inicjator i aktywny członek Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy ma zaszczyt współorganizować to wydarzenie. Tydzień gospodarki w obiegu zamkniętym potrwa od 22 do 28 października na terenie całej Polski . Jest to cykl wydarzeń mających na celu edukację oraz promocję postaw, zachowań i rozwiązań z obszaru gospodarki cyrkularnej. Informacje o organizowanych wydarzeniach można znaleźć na stronie: www.circularweek.org

Kulminacyjnym momentem tygodnia stanowi II edycja międzynarodowej konferencji Koalicji “Reconomy” – Circular Economy Warsaw Summit – “Gospodarka Obiegu Zamkniętego od teorii do praktyki“, która odbędzie się 25 października w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

 

Circular economy – przykłady rozwiązań biznesowych.


Istotny jest fakt, że coraz więcej rządzących dostrzega potrzebę wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego w działania państw. Jednakże, aby osiągnąć trwały sukces, niezbędna jest otwartość oraz gotowość na zmiany wszystkich organizacji. Pamiętajmy, że nieskomplikowane, z złożenia banalne pomysły, mogą nieść za sobą wielkie efekty. Czasami wystarczy mała inicjatywa, która przyczyni się do czegoś większego.

Deko Eko wierzy, że szacunek dla środowiska naturalnego, etyczne działania producentów oraz świadome wybory konsumenckie tworzą nową jakość rynku. Dlatego tworzymy ekologiczną zmianę oraz promujemy świadomość ekologiczną wśród biznesu. Naszą ideą jest upcykling, który oznacza nadawanie wyższej wartości pozornie zużytym przedmiotom i materiałom. Wspólnie z wieloma firmami przygotowaliśmy wiele produktów upcyklingowych:

  • Kieliszki z butelek po winie
  • Kalendarze z banerów McDonald’s
  • Torebki z toreb Ikea
  • Torby z banerów SUEZ
  • Biżuteria z telefonów

Przeczytaj również
Angaza Eko-Marka

Angaza Eko-Marka

Oto nasze ulubione połączenie kobiecy biznes i upcykling. Modne torby ze starych banerów reklamowych i cekawy online legal pharmac...

Kampania społeczna WWF “The Future is man made”

Kampania społeczna WWF “The Future is man made”

Kampania społeczna pod hasłem “The future is man made” to inicjatywa WWF w Australii. Jej celem przewodnim było zadanie pytania i ...

Komentarze
Podziel się

copyright ©2019 dekoeko.pl